Saturday, January 26, 2013

PRESS RELEASE: Handing over of the petition


P e r s b e r i c h t: Meer dan 6000 handtekeningen voor het behoud van Deens, Fins, Hongaars en Noors aan de Rijksuniversiteit Groningen

Aanbieding petitie Save languages Groningen aan voorzitter en leden van de vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op 29 januari 2013, 13.45 uur bij de Borstbeelden in de Statenpassage, Plein 2 te Den Haag.

Op dinsdag 29 januari a.s. bieden vertegenwoordigers van de studierichtingen Finoegristiek en Scandinavistiek van de Rijksuniversiteit Groningen de petitie aan, die op 6 december 2012 de lucht in is gegaan, nadat bekend werd dat de Universiteit van Groningen voornemens is om Deens, Noors, Fins en Hongaars uit het studieaanbod te schrappen. Met dit voornemen zal 40% van het talenaanbod van het net opgestarte programma Europese Talen en Culturen verdwijnen. Het betekent daarenboven dat er in de toekomst geen studenten en andere belangstellenden meer zullen zijn die toegang hebben tot bronnen in het Fins, Deens, Hongaars en Noors, met als gevolg dat alle informatie over die landen, inclusief de literatuur uit de betreffende taalgebieden, alleen nog toegankelijk is voor zover die vertaald is.

Om aandacht te vragen voor het belang van Deens, Noors, Fins en Hongaars voor Europese Talen en Culturen, hebben de afdelingen Scandinavische en Finoegrische Talen en Culturen een online petitie geopend, die al direct veel steunbetuigingen van over de hele wereld opleverde. Sinds 6 december hebben meer dan 6100 mensen uit de hele wereld de petitie ondertekend. Vooraanstaande auteurs uit alle windstreken, zoals de Finse auteur Sofi Oksanen, de Noorse toneelschrijver Jon Fosse, de Nederlandse
dramaturg en vertaler Karst Woudstra, de Deense dichter Pia Tafdrup, de Hongaarse auteurs György Konrád, Péter Esterházy en fotografe Ata Kandó hebben hun naam op de lijst gezet en hun commentaar gegeven. Hetzelfde geldt voor een internationaal gezelschap aan wetenschappers, leden van het diplomatieke korps en vertegenwoordigers uit de wereld van de cultuur. Velen geven in hun commentaren blijk van verontrusting en verontwaardiging over de voorgenomen stopzetting van vier talenprogramma’s, die niet alleen slecht is voor de Europese uitwisseling, maar ook economisch gezien kortzichtig is. Andreas Blühm, directeur van het Groninger Museum, formuleerde het als volgt:

The decision is shortsighted, even economically. Our economies run on
creativity. More than other countries, the Netherlands depend on trade. Even
with English as the lingua franca, the knowledge of other languages remains
crucial. This is a kind of cultural revolution. And when you think of the famous
one in China, you know that things, once they are abolished, never come back.

Zie voor de visie van vele, vele anderen: de petitie

Wij nodigen de pers van harte uit om bij de aanbieding van de petitie aanwezig te zijn!
Plaats: Den Haag, bij de Borstbeelden in de Statenpassage, Plein 2 te Den Haag.
Tijd: 13.45 – 14.00 uur
Voor meer informatie: prof. dr. Muriel Norde (m.norde@rug.nl / 06-18182858),

TOT SLOT:
De petitie en aandacht die er in de media is geweest voor het feit dat er steeds meer talenstudies uit Nederland verdwijnen, hebben ertoe geleid dat op woensdag 16 januari 2013 de eerste stappen zijn gezet naar een nationaal platform talenstudies. Dit Platform bouwt aan een sterkere positie van de talenstudies in Nederland. Hoe dat zou moeten en waarom dat nodig is, valt te lezen in het eerste manifest van het platform, dat eveneens op 29 januari aan de pers wordt aangeboden. Voor meer info over het manifest: Esther Crabbendam van het Nationale Platform Talenstudies i.o (ecrabbendam@gmail.com/06-23072571)

No comments:

Post a Comment